Feeds:
Mga Paskil
Mga Puna

Maligayang pagdating sa blog site ng Katipunan para sa Wika (KAWIKA).

Ang Katipunan para sa Wika o KAWIKA ay isang organisasyong itinataguyod ng mga ‘mandirigma ng wika’ upang palaganapin ang paggamit, pagkakaunawa at talastasan sa wikang Filipino hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Ito ay isang kilusan na naglalayong magsulong ng wikang Filipino bilang wikang global.

Isang proyekto ang itinataguyod ngayon ng KAWIKA at ito ang OPLAN: Wikang Filipino 2035 o OPLAN: WiFi 2035. Bakit “OPLAN: WiFi 2035” ang bansag? Ang salitang OPLAN ay tumutukoy sa isang sistematikong plano sa pagtataguyod ng isang proyekto. Ang WIFI ay kontraksiyon ng mga salitang “Wikang Filipino.” Samantalang, ang 2035 ay kumakatawan sa sentenaryo ng ‘paghahangad’ ng isang pambansang wika (sapagkat ayon sa konstitusyon ng 1935, sa ilalim ng Artikulo 14 Seksiyon 3, “Ang Konggreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa mga umiiral na katutubong wika”).

Bahagi ng OPLAN: WiFi 2035 ang Lakbay Paaralan para Isulong ang Wika (LAPIS Wika). Layunin ng LAPIS Wika na maglibot sa iba’t ibang paaralan at magsagawa ng mga simposyum at talakayan upang lalo pang palaganapin ang kaalaman at pag-unawa ukol sa wikang Filipino.

Kumilos para sa Wikang Filipino!

1. Pagpapalaganap

-maaaring i-‘like’ ang Fan page ng Oplan: WiFi 2035 sa Facebook at ibahagi ito sa iba
-laging tingnan ang pahina kung may mga bagong gawain
-bisitahin din ang blogsite ng KAWIKA (www.kawika2010.wordpress.com) at ibahagi ito sa iba

2. Pagtangkilik

-mag-post ng mga mensahe sa Facebook fan page ng Oplan: WiFi 2035 upang ipakita ang suporta sa kilusang palawakin at paunlarin ang wikang Filipino
-maaari ninyong gamitin ang logo ng Oplan: WiFi 2035 at ibahagi ito sa mga kaibigan o kamag-anak

3. Pagtataguyod

-hikayatin ang inyong organisasyon upang itaguyod ang Oplan: WiFi 2035
-maaaring magbigay ng opisyal na pahayag gaya ng: “itinataguyod ng (pangalan ng org) ang Oplan: WiFi 2035”

4. Pakikiisa

-maging kasapi ng Katipunan para sa Wika (KAWIKA)

“Habang napag-iingatan ng isang bayan ang kaniyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kanyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kanyang kasarinlan, upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang pag-iisip ng bayan.” -Jose Rizal (Mula sa Simoun, El Fili, Salin ni Rio Alma)

Para po sa mga nais mag-ambag sa lathalain ng KAWIKA, maaari pong magpadala ng inyong akda (tula, sanaysay, atbp.) sa email na ito: wifi2035@yahoo.com

Salamat Jeff Crisostomo para sa disenyo ng Logo ng KAWIKA at Oplan: WiFi 2035.

Advertisements